Nhập từ khóa

Liên hệ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Giang Sơn Việt Nam

Địa chỉ : Số 32 – Linh Đường – Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại : 024 3773 7239
Fax : 024 3773 9043
Email : info.jasonvina@gmail.com
Hotline P.kinh doanh tại Việt Nam: 0904 929 355 ( Mr. Nam )
Hotline P.kinh doanh tại Trung Quốc: 86.13471005358 (Mr.Jason Fan)

Công ty chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh
越南江山科技有限责任公司

Địa chỉ : (Đang xây dựng, thông báo sau)
Điện thoại : 024 3773 7239
Fax : 024 3773 9043
Email : info.jasonvina@gmail.com

Tổng công ty tại Tp. Thượng Hải – Trung Quốc
江山科技有限责任公司

Địa chỉ : Số 346 đường Diệu Hoa – khu mới Phổ Đông – T.P Thượng Hải
Mã số bưu chính : 200126
Điện thoại : 021-58398337
Fax : 021-58399113
Hotline P.kinh doanh tại Trung Quốc: 86.13471005358(Mr.Jason Fan)

0904 929 355