Nhập từ khóa

Bếp chiên bề mặt nửa phẳng nửa rãnh

Bếp chiên bề mặt nửa phẳng nửa rãnh

Thông số kỹ thuật

Bếp chiên nửa phẳng nửa rãnh

Name

Bếp chiên nửa phẳng nửa rãnh

Bếp chiên mặt phẳng và rãnh

KT (mm)

760 x 650 x 550

1216 x 630 x 500

Nhiên liệu

Dùng gas

Dùng gas

Số dàn đốt

02

06

Áp lực

2.800 ( Pa )

2.800 ( Pa )

0904 929 355